Kalender
Calendar Widget by CalendarLabs
Pengunjung

Guru

No Nama  / NIP Jabatan Status
1. Dra. Syamsidar, M.Si

19620727 198803 2 005

Kepala Sekolah PNS
2. Titi Srianti, S.Pd

19761512 200202 2 006

Guru Fisika PNS
3. Suarti, S.Pd

19741107 200502 2 004

Wakasek Kurikulum / Guru Kimia PNS
4. Dhevi trisnawati, S.Pd

19821224 200502 2 003

Guru Bahasa Inggris PNS
5. Nur ALim, S.Pd

19710819 200604 1 003

Wakasek Sapra & Humas/ Guru Sejarah PNS
6. Juraedah, S.Ag

19750928 200701 2 009

Guru Agama / BK PNS
7. Sri Indah Rosaria,S.Pd

19860503 201001 2 016

Guru matematika PNS
8. Syamsul Rivai, S.Pd

19861015 200903 1 001

Guru Ekonomi PNS
9. Agussalim, S.Pd

19840813 201001 1 011

Guru Penjas PNS
10. Firman, S.Pd Wakasek Kesiswaan /Guru Seni Budaya PNS
11. Epy Susanti Syam, S.Pd Guru Bahasa Inggris GTT
12. Sri Risnawati, S.Pd Guru Matematika GTT
13. Sri Cahya Ningsi, S.Pd Guru Kimia / TIK GTT
14. Dara Ida Rantina, S.Pd Guru Mulok GTT
15. Mardiana, S.Pd Guru Sosiologi GTT
16. Ahmad Syukri, S.Pd Guru bahasa Jerman GTT
17. Risman Ariyadi, S.Pd Guru Matematika GTT
18. Drs. Muh. Saleh Guru PKn GTT
19. Bau Ratmi Hakim, S.Pd Guru bahasa Inggris GTT
20. Ramianti, S.Pd Guru PKn GTT
21. Rina Erliana Guru Biologi GTT
22. Nurismi, S.Pd Guru Biologi GTT
23. Andi Ansi AmrullAH, S.Pd Guru Bahasa Indonesia GTT
24. Susanti, S.Pd Guru bahasa Indonesia GTT
25. Sukriadi, S.Pd Guru bahasa Indonesia GTT
26. Islawarman, S.Pd Guru Geografi GTT
27. S. Dg Sitaba Tata Usaha PTT
28. Herman Hakim, S.E Tata Usaha PTT
29. Sainuddin, S.Pdi Tata Usaha/ Pustakawan PTT
30. Parawangsyah Operator PTT
31. Sudarman Aris Keamanan PTT